Lad os hjælpe med alt det praktiske i denne svære tid.

Når man har mistet en af sine  nærmeste, kan der ofte være mange følelser involveret og naturligvis sorg. Der er mange papirer, som skal ordnes og mange  myndigheder, der skal underrettes. Der er meget at tage stilling til og meget praktisk, som skal gøres. Det er alt dette, som vi kan hjælpe med.

Vi kan enten mødes til en samtale i hjemmet, eller i en af vores afdelinger.  Det er helt op til familiens ønsker. Under samtalen tilrettelægger vi sammen, hvad der videre skal foregå. 

Vi udarbejder et overslag over de samlede begravelsesudgifter og vejleder omkring tilskudsmuligheder eks.  begravlseshjælp. Vi er altid disponible for vejledning og rådgivning både før, under og efter begravelsen eller bisættelsen.

Her til højre  på siden har vi valgt at uddybe nogle af de områder,  som vi helt sikkert vil komme ind på under  samtalen.

Dokumenter

Annoncering

Vi tilbyder at hjælpe med udformning og indrykning af dødsannonce i den eller de aviser familien ønsker benyttet.

Efter højtideligheden kan vi på samme måde være behjælpelig med at formulere og indrykke en takkeannonce.

Det er helt op til de pårørende at træffe beslutning omkring hvorvidt et dødsfald skal annonceres i aviser og dagblade. Der findes ingen regel om at der skal annonceres.

Dødsanmeldelser

Et dødsfald skal altid anmeldes til begravelsesmyndigheden ( kirkekontor eller kirkebogsfører) i afdødes bopælssogn.

Vi hjælper gerne med at kontakte ovennævnte, ligesom vi udfylder dødsanmeldelsen; som skal indeholde oplysninger om afdødes bopæl, fødested, dødsdato og sted, samt evt. vielsessted og oplysninger om evt. ægtefælle.

På dødsanmeldelsen skal endvidere stå hvem der anmelder dødsfaldet, hvem skifteretten skal henvende sig til, hvor og hvornår bisættelsen eller begravelsen skal finde sted, hvilken præst der skal forrette handlingen, om afdøde var medlem af folkekirken eller et andet trossamfund, og på hvilken kirkegård begravelsen eller urnenedsættelsen skal finde sted.

Skifteretten

Når en person dør er der en række formelle spørgsmål, der skal tages stilling til, og der i blandt hvordan boet efter afdøde skal skiftes. Dette tager skifteretten sig af og valget af skifteform afhænger blandt andet af arveforholden og de økonomiske forhold i boet.

Skifteretten får automatisk besked om dødsfaldet via dødsanmeldelsen, og vil herefter rette henvendelse til den af de pårørende, som er opgivet som kontaktperson på dødsanmeldelsen. Dette sker normalt først 2 uger efter dødsanmeldelsen.

Se mere på www.domstol.dk

Attester

Ved et besøg hos bedemanden skal vi bruge afdødes cpr. nummer

Hvis dødsfaldet sker på et sygehus, bestiller vi dødsattesten hos kapelbetjenten og hvis det er i eget hjem eller plejehjem vil lægen lade den blive på stuen.

Afdøde må ikke lægges i kiste før dødsattesten er skrevet.

Begravelseshjælp

Under samtalen med bedemanden gennemgås reglerne for begravelseshjælp fra den offentlige sygesikring og vi er behjælpelige med at sende ansøgningsskema til Udbetaling Danmark.

Begravelseshjælp satser pr. 1. januar 2021

  • Børn under 18 år: Begravelses hjælp kr. 9.750-
  • Personer på 18 år eller derover: Begravelseshjælp kr. 11.650,- *

Begravelseshjælpen nedsættes krone for krone med det beløb, afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder overstiger ovennævnte formuegrænser, således at begravelseshjælpen helt bortfalder ved formuer over henholdsvis kr. 38.950,- og 50.600,-

Begravelseshjælp efter personer der er født før 1. april 1957, udgør dog altid mindst 1050,-

Vi tilbyder også at kontakte fagforening, forsikringsselskaber og sygeforsikringen Danmark for at høre om der er begravelseshjælp eller livsforsikringer efter afdøde.

* Formuegrænser
Personer uden ægtefælle eller børn under 18 år: kr. 19.550,-
Personer med ægtefælle og /eller børn under 18 år: kr. 38.950,-