Skip to main content

Vi gør det svære lidt lettere

Ring til os — vi er klar til at hjælpe dig døgnet rundt

Kisteilægning

Som oftest sker dødsfaldet hjemme, på et sygehus eller på et plejehjem. Det er derfor forskelligt, hvorledes kisteilægningen arrangeres.

Hvis de efterladte ønsker at se afdøde i kisten, aftales dette, og dette vil enten foregå i et fremvisningsrum på sygehuset eller i kapellet.

Hvis dødsfaldet sker på sygehuset, kontakter bedemanden kapelbetjenten, og der aftales et tidspunkt, hvor afdøde kan lægges i kisten.

I forbindelse med kisteilægningen ønsker nogle pårørende at synge en salme, andre vælger at bede en bøn, mens andre igen blot ønsker en stille stund alene med afdøde. Det er tilladt for de pårørende at lægge ting i kisten til afdøde. Det kan fx være billeder, tegninger fra børnebørn eller effekter, der har haft særlig betydning for afdøde.

Hvis dødsfaldet sker i hjemmet eller på plejehjemmet, aftales tidspunkt for kisteilægning med henholdsvis familie eller plejepersonale på plejehjemmet. Familien er naturligvis altid velkomne til at være til stede ved kisteilægning.

Det bør bemærkes, at dødsattesten altid skal være udfyldt, inden afdøde lægges i kisten.

Såfremt et familiemedlem er forhindret i at være til stede ved kisteilægningen, er det – såfremt det måtte ønskes – muligt at se afdøde inden højtideligheden.