Attester

Ved et besøg hos bedemanden skal vi bruge afdødes cpr. nummer

Hvis dødsfaldet sker på et sygehus, bestiller vi dødsattesten hos kapelbetjenten og hvis det er i eget hjem eller plejehjem vil lægen lade den blive på stuen.

Afdøde må ikke lægges i kiste før dødsattesten er skrevet.