Kære Bjarne.
"Med denne hilsen, vil vi gerne takke dig for din fine indsats ved Ritas begravelse.
Du gjorde et godt stykke arbejde og var åben for vores ideer og andet.
Det var en fin dag, lige i Ritas ånd. Vi takker hermed for et godt samarbejde
Mange hilsner og god sommer."
På familiens vegne, Gert og Lis Vinther