Lad os hjælpe med alt det praktiske i denne svære tid.

Når man har mistet en af sine  nærmeste, kan der ofte være mange følelser involveret og naturligvis sorg. Der er mange papirer, som skal ordnes og mange  myndigheder, der skal underrettes. Der er meget at tage stilling til og meget praktisk, som skal gøres. Det er alt dette, som vi kan hjælpe med.

Vi kan enten mødes til en samtale i hjemmet, eller i en af vores afdelinger.  Det er helt op til familiens ønsker. Under samtalen tilrettelægger vi sammen, hvad der videre skal foregå. 

Vi udarbejder et overslag over de samlede begravelsesudgifter og vejleder omkring tilskudsmuligheder eks.  begravlseshjælp. Vi er altid disponible for vejledning og rådgivning både før, under og efter begravelsen eller bisættelsen.

Her til højre  på siden har vi valgt at uddybe nogle af de områder,  som vi helt sikkert vil komme ind på under  samtalen.

Det praktiske

Blomster og pynt

Vi tilbyder at bestille blomsterne til pyntning af kisten hos familiens foretrukne blomsterhandler.

Vi har en række billeder af forskellige kistedekorationer, som kan være en inspiration til at vælge hvilke blomster man ønsker kisten pyntet med

Vi tilbyder også at bestille kranse, dekorationer og bårebuketter fra den nærmeste familie, og vi kan også hjælpe med at formulere en tekst til evt. bånd.

Hvis blomsterne, der kommer til højtideligheden, skal flyttes til et gravsted på en kirkegård, der ikke ligger i tilknytning til det sted hvor højtideligheden afholdes, kan vi sørge for transport af disse.

Kirkegård / over havet

Kirkegård
Kirkegårdene har forskellige typer gravsteder, som kan variere meget fra sogn til sogn. Der kan være enkelt gravsted, dobbelt gravsted, urnegravsted, gravsted i plæne, samt kendt og ukendt fællesgrav.

Hvis man ikke har et gravsted i forvejen, skal man på kirkegården og vælge et, i samråd med graveren eller kirkegårdslederen.

Over havet
Der er mulighed for at afdødes aske kan spredes over åbent hav, såfremt afdøde har udtrykt ønske herom. Dette er gratis og vi er selvfølgelig behjælpelige med at ansøge om og arrangere dette.

Kister, Urner og ligtøj

Ud fra vores udstilling eller fotografier, tages der stilling til hvilken kiste og evt. urne der ønskes.

Vore kister leveres fra Svane kister i Køng. Alle vores kister er polstrede, på nær den billigste

Vi har et meget stort udvalg af specieldesignede urner fra kunstner Heidi Fournier

Vi leverer også ligtøj, men anbefaler altid at man bruger afdødes eget tøj, dyne og hovedpudebetræk.

Se endvidere siderne om kister og urner.

Mindesamvær

Hvis der er ønske om at afholde mindesamvær efter højtideligheden, formidler vi gerne kontakt til kro, hotel eller forsamlingshus.

Salmeblade

Vi er behjælpelig med at trykke salmeblade til højtideligheden, og vi har et udvalg af forskellige forsider, der kan bruges.

Gravsten

Hvis der i forvejen findes en gravsten, hvor der skal laves en tilføjelse, vil vi gerne kontakte den stenhugger, som familien ønsker, for tilføjelse af navne og data.

Hvis der skal opsættes en ny gravsten, skal familien selv aflægge et besøg hos stenhuggeren og vælge en sten.

Højtideligheden

Højtideligheden er enten en bisættelse (kremering) eller en begravelse. Den kan afholdes i kirken i afdødes bopælssogn eller i en anden kirke eller kapel, som afdøde eller familien har tilknytning til.

Som hovedregel skal man bisættes/begraves senest 8 dage fra dødsdatoen, der kan dog dispenseres for dette, hvis afdødes familie er på ferie m.m.

Under samtalen, træffes så vidt det er muligt, alle nødvendige aftaler med præst, kordegn, graver eller evt. kapel om tid og sted for højtideligheden.

I visse tilfælde, hvis samtalen foregår om aftenen eller i Weekends eller hvis præsten har fridag, kan fastsættelse af tidspunkt for højtideligheden først finde sted den følgende dag.

Borgerlig Begravelse/Bisættelse

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, eller har udtrykt ønske om, at der ikke skal medvirke en præst, kan højtideligheden foregå som en borgerlig handling fra et kirkegårdskapel, et sygehuskapel eller i hjemmet, alt afhængig af afdødes og familiens ønsker. I dette tilfælde kan bedemanden fungere som ceremonimester.

Afdøde kan også have ønsket, at der ikke skal afholdes nogen form for højtidelighed.

Kisteilægning

Hvis dødsfaldet er sket på et sygehus, aftaler vi en tid hos kapelbetjenten, hvor vi kan komme og lægge afdøde i kiste.

Hvis pårørende ønsker at se afdøde i kisten, laver vi en aftale om dette, enten i et fremvisningsrum på sygehuset eller i et kapel. Afhængig af familiens ønske er der her også mulighed for at lægge ting ned til afdøde og der kan også synges en salme eller bedes en bøn - eller familien kan blot være alene med afdøde i en stille stund.

Hvis dødsfaldet sker i hjemmet eller på et plejehjem, aftaler vi med familien eller personalet på plejehjemmet om tidspunktet for kisteilægning. Familien er velkommen til at være med til at lægge afdøde i kiste, og vi aftaler også om der skal smykker, breve, fotos eller andet med i kisten.

Men husk, der skal altid være skrevet en dødsattest, før afdøde må lægges i kiste

Hvis et familiemedlem er ude at rejse og først kommer hjem lige inden højtideligheden, vil der evt. være mulighed for at fremvise afdøde, hvis dette er et ønske.

Udsyngning

Hvis der skal foregå en udsyngning fra hjem, plejehjem eller sygehuskapel, aftaler vi hvilke salmer/sange der skal synges.

Vi står gerne for denne udsyngning samt beder en bøn og Fader Vor, hvis dette ønskes.